btn Muat 1    btn Panduan 1   btn Kalendar 1  btn soalan 1 btn Hubun 1

Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (BOSH)

Program ini direka untuk pelajar yang inginkan kerjaya sebagai Pegawai Keselamatan Pekerjaan Dan Kesihatan (Safety And Health Officer, SHO). Ia juga menyediakan asas yang kukuh untuk menjadi pengamal kesihatan dan keselamatan untuk semua industri yang disenaraikan dalam OSHA 1994. Subjek teras OSH direka untuk mencegah kecederaan, penyakit dan kematian di tempat kerja.

Objektif Program

Program ini disediakan bagi melahirkan graduan:

 Berpengetahuan dalam bidang keselamatan pekerjaan dan kesihatan
 Cekap dalam memeriksa tempat kerja
 Menasihati majikan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam kepentingan keselamatan dan kesihatan orang-orang yang bekerja di tempat kerja.
 Berupaya melaksanakan dan menganjurkan program OSH di tempat kerja.

Staf akademik yang terlibat dalam reka bentuk dan penyampaian program mempunyai pengalaman bekerja yang signifikan dengan industri untuk menyediakan penyelesaian yang tepat pada masanya dan kos efektif kepada masalah harian OSH.

 

Berikut adalah struktur program:

 

YEAR 1: SEMESTER 1

CODE

COURSE

CREDIT UNIT

MPW 2133

Pengajian Malaysia

3

LGST 3013

Computer Applications

3

LGSE 3022

ESP 2 : Professional Communication

2

FAHM 3013

Introduction to Management

3

FAHS 3023

Legal Aspects of Safety & Health

3

FAHS 3013

Introduction to OSH

3

 

Co-curriculum

1

TOTAL CREDIT UNIT :

18

 

YEAR 1: SEMESTER 2 

CODE

COURSE

CREDIT UNIT

MPW 2113/2123

Bahasa Kebangsaan A/B

3

LGSE 3012

ESP 1 : Public Speaking

2

MPW 2143/2153

Pengajian Islam/ Moral

3

LGSA 3011

Third Language : Arabic

1

 

Effective Domain

1

TOTAL CREDIT UNIT :

10

 

YEAR 1: SEMESTER 3

CODE

COURSE

CREDIT UNIT

FAHS 3033

Occupational Safety

3

FAHH 3013

Occupational Health

3

FAHM 3033

Human Resource Management

3

FAHS 3063

OSH Training & Development

3

FAHS 3053

OSH Manangement System

3

FAHS 3073

Accident Investigation & Prevention

3

LGSE 3033

Academic Writing

3

TOTAL CREDIT UNIT :

21

YEAR 2: SEMESTER 4

CODE

COURSE

CREDIT UNIT

FAHH 3033

Industrial Hygiene

3

FAHH 3023

Industrial Ergonomics

3

FAHM 3073

Managing Change

3

FAHS 3083

Fire Prevention & Protection

3

FAHS 3123

Safety Leadership

3

TOTAL CREDIT UNIT :

15

 

YEAR 2: SEMESTER 5

CODE

COURSE

CREDIT UNIT

LGSN 3013

Entrepreneurship

3

CYM 2022

Young Mercy

2

FAHM 3063

Quality Management

3

FAHH 3053

Occupational Stress & Health Psychology

3

FAHM 3043

Environmental Management & Sustainability

3

TOTAL CREDIT UNIT :

14

 

YEAR 3: SEMESTER 6

CODE

COURSE

CREDIT UNIT

FAHM 3023

Industrial Psychology

3

FAHS 3133

First Aid & CPR

3

FAHH 3043

Industrial Chemical

3

FAHM 3083

Ethics in OSH Profession

3

FAHS 3103

OSH Risk Assessment & Control

3

FAHM 3053

Research Methods

3

TOTAL CREDIT UNIT :

18

 

YEAR 3: SEMESTER 7

CODE

COURSE

CREDIT UNIT

FAHS 3043

Construction Safety

3

FAHS 3093

Emergency Preparedness & Response

3

FAHS 3103

OSH Issues at Workplace

3

FAHP 3016

Academic Project

6

TOTAL CREDIT UNIT :

15

 

YEAR 4: SEMESTER 8

CODE

COURSE

CREDIT UNIT

FAHP 3006

Industrial Training

9

 

 

 

 

 

 

TOTAL CREDIT UNIT :

9

 

Quick Links

btn LMS btn VoissPGS k-force 1ak-force 1abtn FBbtn LMS